مرکز سیب زمینی ایران IRAN POTATO CENTER

سایت تخصصی کشت سیب زمینی

 
معرفی گیاه سیب زمینی

سیب زمینی
خصوصیات گیاهی: سیب زمینی از محصولات غده ای است که نقش مهمی در نغذیه مردم جهان دارد . غده سیب زمینی دارای کربوهیدرات می باشد و از آنجا که عملکرد آن در هکتار بسیار بالاست مورد توجه زیادی می باشد .

سیب زمینی با نام علمی Solanum tuberosum L. گیاهی است یکساله از تیره گوجه فرنگی (Solanaceae)

غده بندی

هومون لازم برای تحریک و شروع غده بندی تحت تأثیر روزهای کوتاه تولید می شود . هر چه رقم دیررس تر باشد نسبت به طول روز حساستر و غده بندی آن در روزهای بلند تر به تاخیر بیشتری می افتد .

سازگاری:

سیب زمینی محصولی است سرما دوست که در نواحی گرم در پائیز و در نواحی سرد در بهار کاشته می شود . بهترین رشد سیب زمینی در نواحی حاصل می شود که میانگین حرارت هوائی گرمترین ماه فصل رشد سیب زمینی حدود 25 درجه سانتیگراد یا کمتر باشد . رشد غدد در خاکهای گرمتر از 20 درجه سانتیگراد کند گشته و در حرارت 30 درجه سانتیگراد کاملاً متوقف می گردد .

تولید سیب زمینی در خاکهای نیمه سنگین نیز بشرط وجود ساختمان خوب و بکارگیری روش مناسب کاشت موفقیت آمیز خواهد بود . خاکهای سنگین که به غده می چسبد موجب اشکال در رشد ، برداشت و بازاریابی محصول می گردد . خاکهای عمیق و بارور ، با بافت متوسط و ساختمان عالی ، زهکش خوب و اسیدیته خنثی تا کمی اسیدی بسیار مناسب است . سیب زمینی به خشکی و شوری خاک حساس است .